Electro Kaubad OÜ

PRIVAATSUSE JA ANDMEKAITSE TINGIMUSED

 

Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Electro Kaubad OÜ privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.

Kogume isikuandmeid, kliendiga ühenduse võtmiseks ning parema teeninduse tagamiseks. Kodulehe ja kliendi arvuti vahel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, mis tähendab, et Sinu arvutiühendus meie süsteemiga on krüpteeritud. Tabalukukujutise internetibrauseri aadressiväljal viitab ohutule ühendusele. Sertifikaadi audentsuse kontrollimiseks vajuta tabaluku kujutisele.

Electro Kaubad OÜ töötleb järgmisi Ostja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber (sh mobiiltelefoni number), sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), elektronposti aadress, Kauba tarnimise viis, Kauba eest tasumisel kasutatud makseviis.  

Ostja poolt tarbijakrediidi taotlemise korral töötleb Esto AS Ostja poolt Kodulehe kaudu esitatud järelmaksu taotluse krediidiandjale edastamiseks, Järelmaksu lepingu sõlmimiseks ning Järelmaksu lepingu täitmisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus mahus lisaks Müügitingimuste punktis 16.2. loetletule veel järgmisi Ostja isikuandmeid: dokumendi number, ülalpeetavate arv, perekonnaseis, haridustase, tööandja, ametinimetus, tööle asumise aeg, sissetuleku suurus, sissetuleku allikas, andmed laenu- ja liisingukohustuste kohta (sh laenu või liisinguandja nimi, kohustuse jääksumma, igakuise makse suurus), eluaseme liik, andmed avaliku võimu oluliste ülesannete täitmise kohta tarbijakrediidi (järelmaksu) taotleja, tema pereliikme või lähedase kaastöötaja poolt.

Electro Kaubad OÜ töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes Kodulehe vahendusel Müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning Kodulehe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Electro Kaubad OÜ võib kasutada Ostja isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele. Sh Creditinfo Eesti AS-i hallatavale maksehäireregistrile.

Electro Kaubad OÜ ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Ostja eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui Müügitingimustes on sätestatud selline õigus. 

Meie kodulehel koguvad infot küpsised(Cookie).

Cookie on väike tekstifail, mis salvestatakse Sinu brauseris. Cookie'd võivad olla kas alalised või ajutised. Ajutine cookie kaob automaatselt, kui Sa oma brauseri sulged. Alaline cookie säilib teie arvutis pikema aja vältel. Kui Sa ei soovi oma arvutis cookie'sid salvestada, võid brauseri seadistada nii, et see keelaks automaatselt cookie'de salvestuse või informeerib Sind alati, kui mõni veebilehekülg soovib cookie salvestada

Milleks me küpsiseid kasutame?


Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:
- kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
- parema klienditeeninduse pakkumiseks (online chat);
- kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
- kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
- veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
- sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;
- e-24.ee lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
- sisu pakkumiseks (Youtube, Google maps, flixmedia).

Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised - kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks.

Püsivad küpsised
Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima.

Kolmandate osapoolte küpsised:
 E-24.ee lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:
- Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/
- Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/


Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.
Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.
NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.
 

Küpsiste kohta saab rohkem teavet
veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/ või http://www.youronlinechoices.com/ee/

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu info“ alas.

E-maili (e-24.ee veebilehe kasutajatunnuse) muutumisel palume meid sellest teavitada, kuna seda ei ole kliendil endal võimalik muuta.
 

Isikuandmete kaitse


Electro Kaubad OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.
 

Turvalisus

Kõik meie e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

MAKSMINE

Kauba eest tasumisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ning krediitkaardiga tasumisel ka rahvusvahelist internetiostude turbesüsteemi „Verified by VISA” ja „MasterCard SecureCode”, tingimusel, et Ostja poolt Kauba eest tasumiseks kasutav krediitkaart on seotud turvalise internetiostude programmiga. EleCtro Kaubad OÜ kliendi sisestatud pangarekvisiite ega krediitkaardi andmeid ei näe, ega salvesta. Pangalingi kaudu tasumisel suunatakse Ostja Kodulehelt automaatselt Ostja valitud panga internetipanka maksmisele.

Kui Ostja valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi, kulleri või lunapaki, siis on Electro Kaubad OÜ-l õigus edastada pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale Ostja isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Ostjani toimetamiseks. Electro Kaubad OÜ poolt kasutatavate pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajate nimekiri ühes kontaktandmetega on kättesaadav transpordi info alt.

Kui Ostja soovib saada Electro Kaubad OÜ-lt  kaupade pakkumisi ja uudiskirju, tuleb Ostjal selle kohta teha tellimuse esitamise lehel vastavas aknas linnukesega märge, millega Ostja annab Electro Kaubad OÜ-le nõusoleku Electro Kaubad OÜ pakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks elektronposti teel. Ostja poolt tellimuse tegemisel Electro Kaubad OÜ-le avaldatud elektronposti aadressile. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Electro Kaubad OÜ nimel. Kui Ostja on avaldanud eelkirjeldatud viisil soovi saada Electro Kaubad OÜ pakkumisi ja uudiskirju on Ostjal alati õigus nendest loobuda, kasutades selleks pakkumises või uudiskirjas toodud vastavat hüperlinki. 

Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. 

Isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Ostjal õigus saata Electro Kaubad OÜ-le e-kiri e-posti aadressile epood (ät)elektroonika.com

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD 

Electro Kaubad OÜ ei vastuta ühelgi juhul:

kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult Electro Kaubad OÜ-le või enda kodupanka.

Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik.

Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Electro Kaubad OÜ ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

Electro Kaubad OÜ ei kompenseeri Ostjale ühelgi juhul mistahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu). 

Electro Kaubad OÜ ei kompenseeri Ostja kahju, mis tekib põhjusel, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees Kaubaga seoses mistahes kohustusi (näiteks kohustust Kaup kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).

Electro Kaubad OÜ ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. 

Electro Kaubad OÜ ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Electro Kaubad OÜ on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.